Starzenie się jest główną przyczyną chorób oczu

2,2 mld osób na świecie żyje z zaburzeniami widzenia, a 1 mld nie jest leczony z powodu braku opieki okulistycznej. Według WHO 80% globalnej ślepoty można zapobiec, jeśli odpowiednio się nią zarządza.

Główną przyczyną chorób oczu w społeczeństwie jest jego starzenie się. Do pogorszenia wzroku w populacji przyczynia się także późne wykrycie chorób wzroku, ze względu na słabą lub znikomą opiekę okulistyczną.

W Polsce już co 4. niepełnosprawność spowodowana jest znaczną dysfunkcją narządu wzroku – jest najczęstszą po schorzeniach narządu ruchu, układu krążenia i neurologicznych. Równocześnie co 3. Polak nigdy nie był u okulisty.

Mimo rozwoju medycyny, wciąż jest bardzo dużo schorzeń, które powodują znaczną utratę wzroku i prowadzą do powstawania niepełnosprawności. Problematyka utraty widzenia jest całkowicie nieznana w społeczeństwie.


Na podstawie WHO, Blindness and vision impairment, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment