AMD – jedno z największych wyzwań w okulistyce

Krótki fotoreportaż z przeprowadzonego case study przez firmę KUKA. Zwyrodnienie plamki to choroba związana z wiekiem. Dotyka 1,5% osób po 50. roku życia. Jest najczęstszą przyczyną upośledzenia wzroku u osób starszych, przez co jest jednym z największych wyzwań w okulistyce.

Utrata wzroku – częściowa lub całkowita, która jest związana z chorobą, może mieć niszczący wpływ na osoby nią dotknięte i ich bliskich. Osoby żyjące z ograniczonym widzeniem lub jego brakiem mogą mieć problemy z wykonywaniem codziennych czynności. Proste zadanie, jak zakupy, sprzątanie czy ubieranie się, mogą wymagać pomocy przyjaciół lub rodziny. Chory nie może czytać, korzystać z komputera, telefonu, nie rozpoznaje rysów twarzy, wykluczona jest jazda samochodem. Choroba bardzo często determinuje zdolność do pracy lub prowadzenia aktywnego życia społecznego. To z kolei może prowadzić do zwiększonej izolacji społecznej, depresji czy zaburzeń lękowych.

Przez wiele lat lekarze nie mieli narzędzi terapeutycznych do walki z chorobą. Na szczęście to się zmieniło. Obecnie możliwe jest zdiagnozowanie jej we wczesnym stadium i wprowadzenie leczenia po to, żeby schorzenie zatrzymać. Jest to leczenie objawowe, ale niezwykle skuteczne, co przekłada się przede wszystkim na aktywność zawodową i społeczną pacjentów.

Dzięki skutecznemu leczeniu, osoby, które cierpią na schorzenia plamki, mogą realizować się zawodowo, społecznie i nie wymagają opieki. Choroba wiąże się jednak z ogromnymi kosztami społecznymi. Ponieważ aktywność pacjentów z AMD/DME jest utrudniona, chorzy zwykle muszą podróżować, np. do szpitala, w towarzystwie opiekuna.


Na podstawie Debaty Medexpress, „Zwyrodnienie plamki żółtej jednym z największym wyzwań okulistycznych”, https://www.medexpress.pl/debata-medexpressu-zwyrodnienie-plamki-zoltej-jednym-z-najwiekszych-wyzwan-okulistycznych/79979